Biotopia. Biology, Technology, Utopia. / Biotopia. Bioloogia, tehnoloogia, utopia. / Sirje Helme. -Tallinn , 1996.
 
ISBN 9985-60-208-0
null