Dreams Intersect Reality: Slovak Visual Artists in Their Own Words. / Sny na priesečníku s realitou : slovenskí výtvarníci vlasnými slovami. / Lee Karpiscak. -Bratislava , 2007. - 111.
 
ISBN 978-80-88762-93-5
null