Extra! / : Vincenc Altaio, Ma Josep Balsach, Ma Lluisa Borras, Cloria Bosh i Mir, Juli Capella, Jose Carlos Catano, Manel Clot, Jordi Fabregues, Miguel Fernandez-Cid, Joan Abello Joanpere, J. Corredor Matheos, Miquel Molins, Didier Otinger, Kewin Powell. -Barcelona , 1987. - 142.
 
 
null