Konfliktid ja kohandumised. Noukogude aja Eesti kunst (1940Ц1991) Kumu 4. korruse pusiekspositsioon. / автор вступительного текста: Anu Allas; авторы аннотаций: Anu Allas, Sirje Helme, Liisa Kaljula, Juta Kivimäe, Eha Komissarov, Anu Liivak, Elnara Taidre. -Tallin , 2016г. - 112г.
 
ISBN 978-9949-485-48-2
null

 
 
 
 

ѕ≈„ј“№     «ј –џ“№