Alina Szapocznikow (1926 - 1973). . , 1998. - 14.
Szapocznikow Alina
ISBN 83-87587-09-5
null